Szkolenie PNWM dla polskich i niemieckich wnioskodawców z Euroregionu Pomerania

 Dwie jednostki centralne Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży działające w Euroregionie Pomerania zorganizowały w dniach 15-17 listopada 2022r. w Świnoujściu szkolenie dla wnioskodawców PNWM. Było to pierwsze spotkanie „na żywo” pracowników młodzieżowych  po dwuletniej przerwie. Ogromne zainteresowanie i udział w spotkaniu ponad 50 osób z Polski i Niemiec zaskoczyło organizatorów i było sporym wyzwaniem logistycznym. Spotkanie poprowadziły trenerki pracy z młodzieżą i dorosłymi: Elżbieta Olczak i Anna Szlęk, które w sposób  nieformalny wprowadzały uczestników w tajniki edukacji międzykulturowej. Warsztaty podzielone były na kilka bloków i podobnie jak projekty międzynarodowe, rozpoczęły się od sesji integracyjnej, potem był czas na targi dobrych praktyk edukacyjnych, pochylenie się nad uczestnictwem młodzieży w wymianach międzynarodowych i złożonością spotkań na styku kultur.  Każde z tych zagadnień pozwalało uczestnikom pracować w mniejszych, różnorodnych grupach i poznawać się nawzajem. Warsztaty w Świnoujściu były okazją spotkań doświadczonych leaderów młodzieżowych, mających za sobą 124 międzynarodowe projekty młodzieżowe (Dariusz Ledzion z Łobza) i osób, które po dwuletniej przerwie zaczynają ponownie współpracę partnerską lub są na etapie poszukiwań partnera do współpracy.

W czasie pandemii zmieniło się też wiele w ramach wspierania projektów przez PNWM w aspekcie formalnym, jakościowym i finansowym. Czas papierowych wniosków już się skończył, wnioskowanie online budzi wiele obaw, ale też stwarza nowe możliwości, więc nic dziwnego, że ta część warsztatów, prowadzona przez Iwonę Kowalczyk i Andreas Bergemanna  rozgrzała wnioskodawców do czerwoności. W Świnoujściu był też czas na partnerskie rozmowy i wspólne plany na przyszłość. Niezawodnie sprawdziło się wieczorne ognisko i pieczenie kiełbasek. Wydaje się, że to „must - have” do integracji i otworzenia się na innych. Po  warsztatach w Świnoujściu jesteśmy pewni, że czas stagnacji w wymianie polsko-niemieckiej już minął.  Ogromne zainteresowanie i zaangażowanie kadry nauczycielskiej w przygotowanie ciekawych projektów dla swoich uczniów budzi nasz szacunek i motywuje do jeszcze cięższej pracy.

Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl