Szkolenie Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży

7 listopada br. w Szczecinie, w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania odbyło się szkolenie dla wnioskodawców Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Było to kolejne, cykliczne spotkanie z koordynatorami wymian młodzieżowych naszego województwa. Większość uczestników spotkania od wielu lat prowadzi własne, udane projekty międzynarodowe (podróże do miejsc pamięci, wymiany trójstronne: polsko-niemiecko- izraelskie programy dziennikarskie, warsztaty orkiestr dętych, itp.), kilka natomiast osób po raz pierwszy zetknęło się z naszą organizacją, ale dla wszystkich, zarówno prowadzących spotkanie, jak i uczestników była to interesująca wymiana doświadczeń. Nam, pracownikom jednostki centralnej PNWM,  pozwoliła poznać realne problemy, z którymi   muszą zmierzyć się organizatorzy projektów polsko-niemieckich (zbyt niskie dofinansowanie spotkań, brak wsparcia merytorycznego czy organizacyjnego we własnej placówce,  zbyt wiele ról, które muszą pełnić  opiekunowie grup).  
      Naszym celem było przybliżenie uczestnikom Wytycznych Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży, czyli przesłanek, które należy spełnić, by uzyskać dofinansowanie do projektów polsko-niemieckich, ale także poinformowanie o sytuacji finansowej PNWM, tendencjach rozwojowych i punktach ciężkości w przyszłym roku. Euroregion Pomerania jest jedną z największych polskich jednostek centralnych PNWM, realizującą od lat ogromną liczbę projektów młodzieżowych, głównie w terenie przygranicznym, ale także aktywnie włączającą się w akcje PNWM, takie jak chociażby dzień. de |der-tag.pl. Okazało się, że w nasze województwo zrealizowało w tym roku najwięcej takich programów (47 na 300 w Polsce i w Niemczech). Kolejne szkolenie PNWM odbędzie się w styczniu 2014r. Zainteresowanych już teraz serdecznie zapraszamy!
 
 
 
 
 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl