Szkolenie Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla koordynatorów wymiany szkolnej i pozaszkolnej

Na początku marca 2016 roku  w Szczecinie, w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania odbyły się dwa szkolenia dla wnioskodawców Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, których celem było przybliżenie uczestnikom Wytycznych PNWM, czyli przesłanek, które należy spełnić, by uzyskać dofinansowanie do projektów polsko-niemieckich. 2 marca 2016 roku szkolenie skierowane było  głównie do osób zajmujących się wymianą szkolną, drugie szkolenie odbyło się 4 marca 2016 roku i przeznaczone było dla osób organizujących wymianę pozaszkolną.

 

 

 

 

 

  

Grupa uczestników, biorąca udział w szkoleniach przyjechała  z całego województwa, m.in. z Kamienia Pomorskiego, Chojny, Koszalina, Dobrej, Wolina, Złocieńca, Drawna, Przelewic, Kołobrzegu, Nowogardu, Gryfina, Karlina i Polic. Wielu z nich od lat prowadzi własne, udane projekty międzynarodowe, natomiast kilka osób po raz pierwszy zetknęło się z naszą organizacją, ale dla wszystkich, zarówno prowadzących spotkanie, jak i uczestników była to interesująca wymiana doświadczeń.

 

 

 

 

Euroregion Pomerania jest jedną z największych polskich jednostek centralnych PNWM, realizującą od lat ogromną liczbę projektów młodzieżowych, głównie w terenie przygranicznym.

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl