Szymon Kopiecki z wizytą w Szczecinie

29 września 2015 roku w Szczecinie gościł przedstawiciel Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - Biura w Poczdamie. Szymon Kopiecki odwiedził dwie jednostki centralne PNWM: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. W Euroregionie Pomerania rozmawiano o specyfice projektów młodzieżowych realizowanych w naszej jednostce centralnej, o problemach, z którymi borykają się wnioskodawcy i o sytuacji finansowej naszej organizacji. Kolejną część dnia Szymon Kopiecki spędził z uczestnikami konferencji poświęconej bioróżnorodności w społeczności lokalnej oraz centrom i schroniskom bioróżnorodności. Wygłosił tam prelekcję na temat możliwości wsparcia finansowego projektów polsko-niemieckich ze środków PNWM. Z dużym zainteresowaniem słuchacze przyjęli informację na temat wrześniowej konferencji, zorganizowanej dla polskich i niemieckich samorządów Rathaus meets Ratusz.
 
 
 

 

 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl