TOUR de INTERREG 2018

W dniach 14 - 18 września 2018 r. odbył się transgraniczny, polsko-niemiecki rajd rowerowy pod hasłem TOUR de INTERREG. Idea przejazdu wzdłuż granicy polsko-niemieckiej przez obszar Euroregionów zrodziła się podczas stałych konsultacji trzech Wspólnych Sekretariatów zarządzających programami Interreg na terenie polsko-niemieckiego pogranicza. Głównym celem wydarzenia była popularyzacja i promocja efektów polsko-niemieckich projektów transgranicznych (z)realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach programów INTERREG.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl