Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu jest już prawie gotowy

Na połowę września br. Gmina Police zaplanowała oficjalne otwarcie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu – inwestycji realizowanej w ramach polsko-niemieckiego projektu "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej, edukacja ekologiczna i historia". Partnerami wspólnego projektu są: Ogród Zoologiczny w Ueckermünde (partner wiodący), Miasto Eggesin oraz Gmina Police, a łączne dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Interreg IV A wynosi ponad 3,2 mln. euro.
 
 Ośrodek w Zalesiu wraz z Centrum Żeglugi Łodziami w Eggesin i Ogrodem Zoologicznym w Ueckermünde będzie tworzył polsko-niemiecką sieć placówek edukacyjnych. Realizowane w nim będą wspólne projekty o charakterze kulturalnym, turystycznym i ekologicznym, jak również zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych. Obiekt będzie również otwarty dla turystów z Polski i z Niemiec.
 
Wyjątkowość realizowanego w Zalesiu projektu polega na udostępnieniu możliwości poznawania bogactwa przyrody w sposób interaktywny. Wnętrze budynku  (niegdysiejszej stajni) zostało całkowicie przekształcone, a jego pomieszczenia wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny.
Dzięki temu powstały pracownie typu „mały odkrywca”, pracownia mikroskopowa, plastyczna, biblioteka oraz sala zjawisk atmosferycznych. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a wyposażenie techniczne jest dostępne zarówno dla osób niewidomych, jak i niesłyszących.
 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl