Uroczystość zawieszenia wiechy w Parku Narodowym w Criewen - Dom "Natura 2000"

21.06.2013 w Parku Narodowym Dolina Dolnej Odry odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy na budowie Domu "Natura 2000", nazwanego tak zgodnie z nazwą europejskiej sieci obszarów chronionych.
 
W historycznym dworze w Criewen powstaje obecnie nowy obiekt dla zwiedzających. Zostaną w nim ulokowane warsztaty dla dzieci, laboratorium dotyczące środowiska, jak również sklep Parku Narodowego, a wszystko to na potrzeby współpracy polsko-niemieckiej.
 
Partnerzy projektu: Land Brandenburgia – Park Narodowy Criewen oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie realizują wspólnie projekt Interreg IV A pt. "Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry", który otrzymał wsparcie w wysokości 3.444.776,00 euro. 700 000 euro wynosi koszt budowy i wyposażenia Domu "Natura 2000". Na potrzeby projektu Park Narodowy w Criewen zatrudnił dwóch polskich pracowników.
 
27.06.2013 w Szczecinie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. "Unikalna Dolina Dolnej Odry", w trakcie której zostaną m.in. omówione zadania przeprowadzane w ramach realizowanego wspólnego projektu.  

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl