VII Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2014 - Europa przed wyborami. Jaki wybór ma Europa?

W dniach 08-09 maja 2014 r, w Poczdamie odbyły się VII Polsko-Niemieckie Dni Mediów 2014. Jednym z ważnych elementów spotkania była dyskusja panelowa czołowych dziennikarzy polskich i niemieckich oraz znawców polsko-niemieckich stosunków. Tegoroczne Dni Mediów poświęcone były współpracy Polski i Niemiec w strukturach Unii Euroepejskiej: w mediach i polityce. Dziennikarze i eksperci dyskutowali o nowych wyzwaniach stojących przed oboma krajami w perspektywie najbliższych lat. W jakich kwestiach nasze kraje idą ramię w ramię? Gdzie mamy odmienne zdanie? W jaki sposób relacjonowane są wydarzenia szczebla europejskiego w Niemczech i w Polsce? Odpowiedzi na te i inne pytania uczestnicy mogli znaleźć podczas debaty fishbowl. 

Duży zaszczyt spotkał Wicedyrektora biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Poemrania Panią Irenę Stróżyńską, która uczestniczyła w tej dyskusji wraz z m.in.  Andrzejem Godlewskim – Zastępcą Dyrektora Programu 1, Telewizja Polska S.A, Marzenną Guz-Vetter – Przedstawicielem Komisji Europejskiej w Berlinie, Adamem Krzemińskim – Polityka, Dariuszem Pawłosiem – Przewodniczącym Zarządu Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej Pojednanie, Rolfem Nikel – Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl