W Euroregionie mierzona jest biomasa drzewna

Już trzeci rok trwa realizacja projektu dofinansowanego ze środków Programu Interreg IV A pt. "Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia POMERANIA (ForseenPOMERANIA)". Partnerami w tym polsko-niemieckim projekcie, w którym dotacja z EFRR wynosi łącznie ponad 2 mln. euro, są: Leśne Centrum Kompetencji w Eberswalde, Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Konsumentów kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, Lasy Krajowe Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 
Celem działań wszystkich partnerów jest stworzenie zdalnego transgranicznego systemu informacyjnego z zakresu gospodarki leśnej w celu rozwoju regionu w dziedzinie produkcji drewna i energii. Punktem centralnym projektu jest oszacowanie i prognozowanie wielkości zasobów drzewnych i biomasy za pomocą nowoczesnych metod teledetekcji i zastosowania modeli matematycznych. Ponadto dla całego regionu została stworzona mapa biomasy drzewnej na podstawie satelit TM.
 
W październiku tego roku odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat biomasy drzewnej, organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na jego stronie internetowej: http://www.up.poznan.pl/pomerania .
 
 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl