Widok z 11 metrów

7 lutego br. w okolicy miejscowości Stützkow otwarta została nowo wybudowana wieża obserwacyjna nad Odrą. W uroczystości udział wzięła Minister Środowiska Kraju Brandenburgia, pani Anita Tack.

Budowa wieży w Stützkow rozszerzyła infrastrukturę turystyczną służącą obserwowaniu natury. Dzięki nowej możliwości obserwowania dzikich zwierząt, obszar Natura 2000 stanie się łatwiejszy do poznania, a atrakcyjność Parku Narodowego istotnie się zwiększy w oczach turystów i mieszkańców.
 
Wieża powstała dzięki realizacji polsko-niemieckiego projektu pt. "Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry", dofinansowanego ze środków Interreg IV A w łącznej wysokości prawie 3 mln. Euro.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl