Wizyta delegacji ze Szwecji

W dniu 3 kwietnia delegacja z  Regionu Skania przebywała w Szczecinie w celu omówienia przyszłej współpracy między Regionem Skania i Województwem Zachodniopomorskim. Oficjalna umowa o współpracy pomiędzy regionem Skania a Województwem Zachodniopomorskim zostanie podpisana w dniu 4 czerwca 2013 roku podczas Forum Samorządowego w Kołobrzegu. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu wraz z euroregionalnym partnerem Komunalnym  Związkiem Gmin Południowej Skanii będą wskazane w porozumieniu jako podmioty odpowiedzialne za koordynację współpracy samorządowej.

Głównym punktem wizyty było spotkanie delegacji szwedzkiej z instytucjami z Pomorza Zachodniego zainteresowanymi współpracą z regionem Skania. Intensywne rozmowy potwierdzają duże zainteresowanie obu stron zacieśnieniem kooperacji obu regionów. Dla szwedzkich przedsiębiorców Polska jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych w basenie Morza Bałtyckiego. Dla Pomorza Zachodniego Skania może stać się platformą transferu dobrych rozwiązań w dziedzinie polityki klastrowej, innowacji i technologii przyjaznych środowisku. Instrumentem, który mógłby pomóc w realizacji wspólnych przedsięwzięć są programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Pan Paweł Bartnik, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, zwrócił uwagę na konieczność wspierania kontaktów międzyludzkich, które słabiej się rozwijają niż ma to miejsce na granicy polsko-niemieckiej. Główną tego przyczyną jest brak wsparcia finansowego na spotkania i wymianę naukowców, młodzieży i pracowników administracji. Takim instrumentem, który mógłby dać finansowe wsparcie takich kontaktów powinien być Fundusz Małych Projektów finansowany w przyszłych programów EWT. Tożsamość jest istotna w stosunkach. Dziś mentalnie morze dzieli obie społeczności, ale wspólna tożsamość i historia narodów powinna je łączyć.

Na poparcie tej tezy Stowarzyszenie zaprosiło delegację Skanii do Archiwum Państwowego.
Pan dr Jan Macholak, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, zaprezentował wraz ze swoimi pracownikami historyczne powiązania między Szczecinem, Księstwem Pomorskim a Szwecją. Spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem gości ze Skanii.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl