Wizyta Sekretarz z Brandenburgii

W czwartek w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, gościła Anna Quart, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Brandenburgii. Była to pierwsza wizyta urzędnika tej rangi w siedzibie Euroregionu Pomerania. W ponad godzinnym spotkaniu uczestniczyli Paweł Bartnik, Dyrektor Biura SGPEP oraz Irena Stróżyńska, Zastępca Dyrektora, a także współpracownicy pani Sekretarz.

Spotkanie dotyczyło głównie tematów zwianych z realizacją przez Brandenburgię projektów w ramach kończącego się programu INTERREG IVA oraz rozmawiano o przyszłej perspektywie finansowania UE. Poruszono także tematy dotyczące bieżącej sytuacji na pograniczu i wzmocnieniu współpracy międzyregionalnej. Sekretarz Quart zadeklarowała, iż euroregion może liczyć na wparcie w rozwiazywaniu trudnych spraw na poziomie ministerstwa, ale także Komisji Europejskiej.
Czwartek był dla niej dniem intensywnych spotkań. W Szczecinie spotkała się wcześniej z Olgierdem Geblewiczem, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Krzysztofem Soską, zastępcą prezydenta Szczecina.

Anna Quart stanowisko sprawuje od listopada 2014 roku.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl