Wizyta w Ueckermünde

W słoneczny wtorek 14 maja br. pracownicy WST wraz z hospitantką z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odwiedzili Ueckermünde.
 
Celem wizyty był monitoring projektów dofinansowanych ze środków Programu Interreg IV A, w których partnerem wiodącym jest Ogród Zoologiczny w Ueckermünde. Pierwszy z nich nosi tytuł "Zamierzenie modelowe Sieć  Atrakcji POMERANIA", a udział w nim bierze aż dziewięciu partnerów, w tym czterech z Polski (Gmina Police, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Nadleśnictwo Kliniska oraz Ogród Dendrologiczny w Przelewicach). Głównym celem projektu jest wspólne przeprowadzenie różnorodnych działań marketingowych oraz połączenie ofert turystycznych poprzez stworzenie Sieci Atrakcji. Dzięki jego realizacji powstała dwujęzyczna strona internetowa http://www.holiday-pomerania.de/pl/ , umożliwiająca pozyskanie informacji na temat wszystkich partnerów projektu oraz aktualności, imprez i działań, jakie podejmują.
 
Drugi z projektów o tytule "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej, edukacja ekologiczna i historia" jest realizowany wspólnie z Gminą Police i Miastem Eggesin. Jego celem jest utworzenie wspólnego polsko-niemieckiego centrum edukacji ekologicznej. Przy okazji rozbudowy wspólnego centrum, wspierającego sąsiedzką współpracę i przyczyniającego się do rozwoju turystyki, podejmowane są tematy edukacji ekologicznej, polodowcowego powstania krajobrazu, kultury i historii, jak również ochrony przyrody.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl