WSPÓLNE SPOTKANIE POLSKICH I NIEMIECKICH BIUR SBCUD

W dniu 18 czerwca 2019 roku odbyło sie w biurze CUD Karlino wspólne posiedzenie pracowników wszystkich biur CUD po stronie polskiej i niemieckiej. Spotkanie prowadził pan Udo Hirschfeld jako przedstawiciel Kommunalgemeinschaft. Na spotkaniu zostały poruszone kwestie raportowania, bieżące sprawy biur oraz rozmawiano o aktualnym stanie wdrażania wspólnej strony internetowej SBCUD.

Po spotkaniu odbyło się również spotkanie koordynatorów projektu tj. pana Andreasa Bergemanna, pani Elzbiety Król oraz pana Udo Hirschfelda. omówiono bieżące sprawy dotyczące aktualnego stanu nowego wniosku na okres 01.01.2021 do 30.06.2022.

 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl