Współpraca transgraniczna samorządów wysp Wolin i Uznam

W dniu 14 marca 2013 r. w zabytkowym Dworku w Wolinie odbyło się spotkanie burmistrzów, wójtów oraz przedstawicieli gmin wysp Uznam i Wolin. Inicjatorami spotkania, którego przewodnim celem była dyskusja nad usuwaniem barier  w przygranicznym obszarze, prowadzonego przez dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania pana Pawła Bartnika oraz wicedyrektor - panią Irenę Stróżyńską, byli burmistrzowie Wolina - Eugeniusz Jasiewicz oraz Heringsdorfu - Lars Petersen. Uczestnikami byli ze strony niemieckiej: burmistrz Usedom Jochen Storrer, jego zastępca Gert Wendlandt, deputowany do Bundestagu dr Günther Jikeli, historyk Fritz Spalink, dyrektor Muzeum Gorki pan Mariusz Lokaj, dr. Wolfgang Abraham z Heringsdorfu, natomiast ze strony polskiej - dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego - pan Damian Greś, wójt Gminy Świerzno - pan Krzysztof Atras, burmistrz Dziwnowa - pan Grzegorz Jóźwiak, zastępca Burmistrza Międzyzdrojów - pani Katarzyna Kutereba-Gnitecka,  kierownik Referatu Promocji Międzyzdrojów - pani Anetta Czyżak, przewodniczący Rady Miejskich w Wolinie - pan Jan Frankowski, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaube - pan Ryszard Banaszkiewicz, dyrektor Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Wolin - pani Ewa Grzybowska oraz asystent Burmistrza Wolina - pan Jarosław Niewinczany.

 

Jako gospodarz miejsca - Dyrektor Muzeum zapoznał zebranych z historią zabytkowego Dworku a Burmistrz Wolina zaprezentował gminy oraz główne wydarzenia kulturalne i sportowe w ubiegłym roku podkreślając skalę podjętych polsko-niemieckich przedsięwzięć. Burmistrz Jasiewicz podkreślił duże zaangażowanie Burmistrza Usedom oraz dyrektorów jednostek i szkół, dzięki którym zrealizowane zostały wspólne przedsięwzięcia współfinansowane przez UE ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Pomerania”, w tym takie m.in. jak: Niemiecko-Polskie Dni Sportu w Usedom, Jarmark Owczy w Usedom, Polsko-Niemieckie Spotkania Teatralne w Troszynie, Polsko-Niemiecki Plener-Artystyczny w Wolinie, Polsko-Niemieckie Ottonowe Święto Plonów w Wolinie, Konferencja rolników z Wolina i Usedom w Wolinie, Polsko-Niemieckie Obchody „Hubertusa” w Wolinie, Polsko-Niemiecki Świąteczny Jarmark Bugenhagena w Wolinie, Polsko-Niemiecki Jarmark Bożonarodzeniowy w Wolinie, święto 5-tej rocznicy wstąpienia Polski do Schengen w Wolinie, Na Błoniach Wolina Polsko-Niemiecki Jarmark się zaczyna (Dni Wolina), Konferencja „Peenemünde z perspektywy ofiar”, polsko-niemieckie prelekcje i wykłady historyczne, wizyta naszych harcerzy w Usedom itp.

     Dyrektor Biura SGPEP – pan dyrektor Bartnik przedstawił opracowany projekt polskiej części Strategii Euroregionu „Pomerania” na okres programowania 2014-2020, potencjalne obszary współpracy samorządów wysp Uznam-Wolin zawarte w Strategii, oraz możliwą formę organizacyjną przyszłej współpracy samorządów obu wysp – Wolina i Usedom. Dyrektor zaproponował również bardzo korzystne finansowanie współpracy w/w samorządów w ramach i ze środków dostępnych w Euroregionie „Pomerania”. Wskazał również na możliwość finansowania innych wspólnych przedsięwzięć, np. wydawnictw dwujęzycznych, materiałów promocyjnych polsko-niemieckich, małych projektów, itp.

Podczas dyskusji podkreślono, że koniecznym jest usunięcie istniejących barier językowych po obu stronach granicy w życiu codziennym przygranicznych społeczności. Wzorem innych obszarów przygranicznych – dobrym rozwiązaniem może być utworzenie sieci Ośrodków Informacyjno- Kontaktowych z dwujęzyczną obsadą po obu stronach granicy. W opinii uczestników obrad takie rozwiązanie tego problemu może być bardzo dobrym początkiem ściślejszej współpracy przygranicznej. Uzgodniono, że kolejne spotkanie w tym zakresie odbędzie się po stronie niemieckiej za ok. miesiąc.

Możliwości płynące z koordynacji imprez, sieci komunikacyjnych, itp. (struktury społecznej) w strefie bezpośrednio przygranicznej wysp Wolin i Uznam w tym organizacji polsko-niemieckich wydarzeń przy wykorzystaniu środków „Pomeranii” dają nie tylko szansę wzajemnego poznawania kultur obu narodów, czy budowania przyjaźni ale również podejmowania inicjatyw o szerszym zakresie, czego przykładem było to właśnie spotkanie.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl