Współpraca z MSZ

Na zaproszenie Wojewody Zachodniopomorskiego, Marka Tałasiewicza odbyło się dziś (tj.13.10) w siedzibie SGPEP spotkanie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka, Henryki Mościckiej-Dendys z euroregionami. W spotkaniu uczestniczył także prezes SGPEP, Krzysztof Soska.

Spotkanie poświęcone było roli samorządu w budowaniu wizerunku Polski za granicą oraz możliwością współpracy samorządu z MSZ. Poruszono także temat przyszłorocznych obchodów 25-lecia podpisania tzw. „Traktatu o dobrym sąsiedztwie” (Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r) oraz możliwościach, jakie MSZ widzi dla samorządów we wspieraniu przemian demokratycznych na Ukrainie. Jest to o tyle istotny temat, iż w ramach jednostek Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, projekty polsko-niemiecko-ukraińskie finansowane są priorytetowo.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl