XVII ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA

22 marca 2013 roku w Szczecinie odbyło się XVII Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Tradycyjnie obrady poprowadził Przewodniczący Zebrania Delegatów, Ryszard Sola. Oprócz Delegatów, w spotkaniu wziął także udział Prezydent Szczecina i jednocześnie Prezydent Euroregionu Pomerania, Piotr Krzystek. Prezes Zarządu SGPEP, Zygmunt Siarkiewicz zapoznał zebranych z działalnością Zarządu SGPEP  w 2012, a Dyrektor Biura SGPEP, Paweł Bartnik przedstawił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2012. Po prezentacji sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Delegaci udzielili Zarządowi absolutorium. Jednogłośnie przyjęto również Uchwałę w sprawie Strategii Działania Euroregionu Pomerania na lata 2013 - 2020. Dyrektorzy Biura Stowarzyszenia, Paweł Bartnik i Irena Stróżyńska, przedstawili plan pracy oraz projekt budżetu na rok 2013, które zostały zaakceptowane przez Delegatów. Ze względu na brak quorum, przyjęcie Uchwały o zmianach w Statucie SGPEP przeniesiono na następne Zebranie Delegatów.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl