XXV Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

 

Dnia 29.04.2021 w Technoparku Pomerania w Szczecinie odbyło się XXV Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Było to już drugie Walne Zebranie, które odbywało się w trybie on-line.

Spotkanie prowadził Dyrektor Biura, Paweł Bartnik, który czuwał także nad prawidłowością głosowań. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Prezesa Krzysztofa Soski z działalności Zarządu w 2020 roku.  Podkreślił przy tym szczególnie nowatorskie rozwiązanie dotyczące realizacji Funduszu Małych Projektów, które w okresie pandemii udało się wypracować naszemu stowarzyszeniu.

 

W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrała jej przewodnicząca, Burmistrz Węgorzyna, Monika Kuźmińska, która pochwaliła kreatywność Dyrekcji i pracowników Biura w przygotowaniu naboru specjalnego Covid 19 w Funduszu Małych Projektów.  Komisja Rewizyjna pozytywnie skwitowała także działalność Zarządu. Po kolejnym jednogłośnym głosowaniu Zarząd uzyskał absolutorium za ubiegły rok. Z takim samym jednogłośnym przyjęciem spotkało się przedstawione przez Dyrektora Pawła Bartnika sprawozdanie finansowe. Następnie o założeniach Strategii działań i rozwoju Euroregionu Pomerania 2021-2027 mówiła Wicedyrektor Biura, Irena Stróżyńska, która przedstawiła także plan pracy na 2021 rok.

Szczególnie radosnym momentem spotkania było przyjęcie gminy Połczyn Zdrój w poczet członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Na zakończenie Delegaci przyjęli plan finansowy na rok 2021. Kończąc spotkanie Prezes Krzysztof Soska życzył wszystkim, aby los dał członkom szansę bezpośredniego spotkania w przyszłym roku.

 

 Zdjęcia: Maria Peda Fotografia

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl