Żagle w Szczecinie, rowery górskie w Alpach Konferencja na temat współpracy młodzieżowej pomiędzy Bawarią i Euroregionem Pomerania

W dniach 11-13 kwietnia 2013 roku w Szczecinie gościła pięcioosobowa delegacja pracowników młodzieżowych z Bawarii. Byli wśród nich Elisabeth i Waldemar Popowski, przedstawiciele Polsko - Niemieckiego Stowarzyszenia Bayreuth, które od dwóch lat realizuje projekty taneczne ze szczecińskim Ogniskiem Baletowym, Stefan Stoll, kierownik placówki kształceniowej w powiecie monachijskim "Am Tower", zaczynającej w tym roku partnerstwo z Łobeskim Domem Kultury (partnerzy zamierzają przeprowadzić w 2013 roku dwa spotkania o charakterze plenerów malarskich i rzeźbiarskich, jedno spotkanie odbędzie się w lipcu w Bawarii, kolejne w sierpniu w Łobzie), Michael Sell, kierownik młodzieżowej placówki kształceniowej z Babenhausen (planujący w 2013 roku dwa projekty: w maju w Bawarii spotkanie młodzieżowych orkiestr dętych z Łobza i Ursberg oraz w sierpniu w Szczecinie projekt żeglarski, wraz ze szczecińskim Zespołem Szkół Nr 5). Wśród gości z Bawarii była także Juliane Niklas z Bawarskiego Koła Młodzieży (BJR), odpowiedzialna za współpracę z Polską. Juliane NIklas była po raz pierwszy w Polsce. Wcześniej, przez piętnaście lat współpracę pomiędzy zachodniopomorskim i Bawarią, koordynowała Monika Sailer, która odchodząc na emeryturę przekazała stery w ręce młodszej koleżanki.   Mamy   nadzieję, że dla wszystkich naszych gości, ale przede wszystkim dla naszej nowej partnerki z BJR konferencja w Szczecinie była okazją do udanych partnerskich rozmów, wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim do zakochania się w Polsce i naszym regionie.

Najważniejszą częścią wizyty w Szczecnie był udział  w polsko-niemieckiej konferencji partnerskiej, podsumowującej projekty młodzieżowe, zrealizowane w 2012 roku i planującej wspólne przedsięwzięcia w 2013 i 2014 roku. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Euroregionu Pomerania. Obecnych przywitał Paweł Bartnik, dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, przedstawiając obecnym charakter działalności Stowarzyszenia na pograniczu polsko-niemieckim. Konferencja dała uczestnikom możliwość dyskusji o problemach podczas projektów młodzieżowych, oceny zrealizowanych przedsięwzięć, ale co najważniejsze, wypracowanie nowych projektów na 2013 i 2014 rok. Wśród polskich partnerów, współpracujących z Bawarią, wymienić należy Dariusza Ledziona, dyrektora Łobeskiego Domu Kultury, zakochanego w kulturze, muzyce i zwyczajach bawarskich, pielęgnującego współpracę z bawarską gminą Affing i przystępującego w 2013 roku do projektów z nowymi partnerami, z Babenhausen i Monachium. Ważną osobą na naszej konferencji była Grażyna Brocka, wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 8 w Szczecinie. Jej szkoła od kilku lat realizuje udane projekty z gimnazjum w Hassfurt. Tegoroczne spotkanie młodzieży obu szkól właśnie trwa, a kolejny program odbędzie się już za dwa miesiące w Bawarii.
Maria Syrek, prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTSM, zwróciła się do gości z Bawarii z inicjatywą nawiązania współpracy PTSM z bawarskim stowarzyszeniem schronisk młodzieżowych. Propozycja przyjęta została przez Juliane NIklas z entuzjazmem. Okazało się, że bawarski oddział DJH jest członkiem Bawarskiego Koła Młodzieży, naszej organizacji partnerskiej i również wykazuje zainteresowanie współpracą z Polską. 
Nowymi partnerami w naszym gronie byli: Małgorzata Burak, dyrektor Ogniska Baletowego, od dwóch lat współpracująca z Bayreuth, oraz pedagodzy z Zespołu Szkół Nr 5 w Szczecinie: Edyta Czajkowska, wicedyrektor, Joanna Hanf, germanistka oraz Tomasz Franczak, nauczyciel w-f i trener żeglarski. Szczecińska szkoła podjęła współpracę z Babenhausen, proponując partnerom wspólny rejs żeglarski już w sierpniu 2013 roku. W zamian młodzież polska zwiedzać będzie Bawarię na rowerach górskich i o czym najbardziej marzy, jeździć wspólnie na nartach. Takie zaproszenie wystosowali do uczniów ZS nr 5 państwo Popowski z Polsko - Niemieckiego Stowarzyszenia Bayreuth. Zapragnęli oni urozmaicić projekty taneczne o wspólne żeglowanie na Jeziorze Dąbskim, proponując jednocześnie projekt narciarski na przedgórzu alpejskim.
Konferencja w Szczecinie miała także charakter podróży studyjnej po szczecińskich młodzieżowych  placówkach edukacyjnych.   Dzięki otwartości i zaproszeniom naszych partnerów w tym krótkim czasie odwiedziliśmy Zespół Szkół Nr 8, Ognisko Baletowe, Centrum Żeglarskie, Szczecińskie Centrum Informacji Turystycznej "Szmaragdowe Zdroje" , a także siedzibę Euroregionu Pomerania. Ostatnie rozmowy partnerskie trwały także ostatniego dnia konferencji podczas zwiedzania Szczecina z cudownym przewodnikiem, wieloletnim pedagogiem, panem Wacławikiem. Podziwiana Kamienica Loitzów i odkryte przez gości z Bawarii usytuowane w niej liceum plastyczne przełoży się, mamy nadzieję, na ciekawe warsztaty i plenery sztuki. Okazało się, że Stefan Stoll z Monachium jest nie tylko kierownikiem placówki młodzieżowej, pedagogiem sztuki, ale także rzeźbiarzem. Zobowiązaliśmy się więc do podjęcia rozmów z dyrekcją szkoły na temat współpracy z monachijską placówką "Am Tower". 
Co jednak najważniejsze, powstała kolejna umowa partnerska o współpracy pomiędzy Euroregionem Pomerania i Bawarskim Kołem Młodzieży, w której ujęto wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, gwarantując partnerom dofinansowanie projektów młodzieżowych ze Środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Kilka informacji o partnerach:
Od ponad 17 lat trwa współpraca między zachodniopomorskimi i bawarskimi organizacjami młodzieżowymi, koordynowana przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Bawarskie Koło Młodzieży (Bayerischer Jugendring).
Bawarskie Koło Młodzieży to młodzieżowa organizacja dachowa założona w 1947 roku. Obejmuje swoim zasięgiem cały kraj związkowy i zrzesza ponad 1,3 mln młodych Bawarczyków. BJR koordynuje pracę większości organizacji młodzieżowych: harcerskich, sportowych, wyznaniowych, folklorystycznych, a także współpracuje z ponad 30 państwami. Międzynarodowa wymiana młodzieży jest jednym z najważniejszych zadań BJR.
31.03.1998 w Szczecinie podpisano Porozumienie w sprawie nawiązania i wspierania współpracy polskich i niemieckich organizacji młodzieżowych pomiędzy Bawarskim Kołem Młodzieży a Komunalny Związkiem Celowym Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” i Miastem Szczecin. Prowadzona współpraca przyniosła już wiele wymiernych efektów w postaci szczecińsko-bawarskich spotkań młodzieży, seminariów szkoleniowych, programów żeglarskich, narciarskich, realizowanych między innymi przez: Pałac Młodzieży w Szczecinie, Zachodnio-Pomorską Chorągiew ZHP, II Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne czy Zespół Szkół Nr 8 w Szczecinie. Wspólne działania mają na celu pracę na rzecz porozumienia między narodami, pojednania, a także przełamywania barier.
Warto jeszcze wspomnieć, że współpraca szczecińsko-bawarska była możliwa dzięki osobistemu zaangażowaniu pani Moniki Sailer, kierownika działu współpracy Bayerischer Jugendring z Krajami Europy Wschodniej i Środkowej Monika Sailer przyjechała do Szczecina w 1996 r. poszukując partnera do wspólnych projektów, których formuła poszerzana jest z roku na rok. Pani Sailer odeszła w 2012 roku na emeryturę, zastąpiła ją Juliane Niklas, która po raz pierwszy odwiedziła Szczecin.
 

od lewej Juliane Niklas, Bawarskie Koło Młodzieży, Michael Sell, Młodzieżowa Placówka Kształceniowa w Babenhausen, Stefan Stoll, Młodzieżowa Placówka Kształceniowa w powiecie monachijskim

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl