Zakończenie projektu w Gryfinie

2 czerwca br. w Gryfinie odbyło się spotkanie kończące projekt pt. "Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej".

Dofinansowany kwotą ponad 5,3 mln. euro projekt był realizowany w latach 2010-2015 przez Miasto Schwedt n. Odrą (partner wiodący) i Gminę Gryfino. Dzięki temu w Schwedt n. Odrą powstał nowy budynek Centrum Turystyki Wodnej, a istniejący już wcześniej obiekt został przebudowany na bazę wodniacką z obszarami rekreacyjnymi. Z kolei w Gryfinie zbudowany został bosmanat i nabrzeże wraz z niezbędną dla żeglarzy infrastrukturą turystyczną. Teren wokół nabrzeża również został zagospodarowany – powstały drogi dojazdowe, chodniki, tereny zielone i ścieżka rowerowa.

Oprócz działań ściśle inwestycyjnych partnerzy projektu skupili się również na stworzeniu wspólnej koncepcji marketingowej, materiałów promocyjnych i filmu, promującego zrealizowany wspólnie projekt.

Podczas spotkania burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn podkreślił, iż dalsza aktywizacja Odry i miejsc położonych nad Odrą zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie jest w najbliższych latach konieczna. Gryfino i Schwedt mają bowiem wspólną przyszłość: wspólną pracę, inwestycje i realizację kolejnych projektów.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl