Zebranie Delegatów w czasie pandemii

  

25 czerwca 2020r. w Szczecinie odbyło się XXIV Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (pierwotny termin wymaganego prawem zebrania to 23 kwietnia br). Tegoroczne zebranie odbyło się w wyjątkowym anturażu, który był wynikiem panującej pandemii. Delegaci z całego województwa połączyli się dzięki platformie Zoom online. Całość realizacji odbyła się w profesjonalnym studiu w Netto Arenie w Szczecinie. 

 

 

Delegatów przywitał prezes Krzysztof Soska, a zebranie moderował dyrektor Paweł Bartnik.
Na początku zebrania ustalono quorum. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Zarządu SGPEP za rok 2019, przyjęli sprawozdania finansowe i udzielili absolutorium Zarządowi SGPEP za rok 2019.
 
 
 
 
 
 
 
Delegatom zaprezentowano najważniejsze ustalenia dokumentu pt. Strategia Euroregionu Pomerania 2020+. Zakłada ona poprawę transgranicznych połączeń transportowych, wzmocnienie innowacyjnego wzrostu gospodarczego i zielonego wzrostu, wzmocnienie transgranicznych kontaktów między obywatelami oraz administracją oraz wspólne działania na rzecz zachowania warunków naturalnych.
 
 
 
 
 
Wicedyrektor biura Irena Stróżyńska zaprezentowała zasady funkcjonowania naboru specjalnego Covid -19 w ramach Funduszu Małych Projektów. Jest to jedyny taki instrument dofinansowania walki z pandemią i jej konsekwencjami na pograniczu polsko-niemieckim. Maksymalna wielkość projektów wynosi 50.000 Euro.
Delegaci przyjęli plan pracy na 2020 rok.
 
 
 
 
Prezes Krzysztof Soska podziękował Zarządowi i pracownikom Stowarzyszenia za pracę w roku 2019.
 
 
 
Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie odbędzie się na normalnych zasadach, w kwietniu 2021.
 
 
Zdjęcia: Peda Fotografia.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl