Zmiany w Drawieńskim Parku Narodowym

Po stronie polskiej w końcowej fazie realizacji znajduje się obecnie projekt pt. "Odnowa ekologiczna i rozwój turystyczno-przyrodniczy polskich i niemieckich części zlewni rzeki Odry", realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Naturpark Barnim e.V. (partner wiodący), Miasto Biesenthal oraz Drawieński Park Narodowy (DPN). 

W ramach projektu w Drawieńskim Parku Narodowym zbadanych zostało 150 ha torfowisk oraz 25 km cieków wodnych. Ponadto zamontowane zostały czujniki do monitorowania ruchu turystycznego na Drawie i piezometry – urządzenia umożliwiające pomiar poziomu okolicznych wód gruntowych. Na terenie DPN powstała również nowa platforma widokowa oraz duża wiata przystankowa, dostosowana do prowadzenia z dziećmi i młodzieżą "lekcji w terenie". Na istniejących szlakach postawionych zostało także 16 tablic informacyjnych o charakterze edukacyjnym. Również siedziba DPN była przedmiotem działań w projekcie: zamontowano w niej dwa infokioski (informacje w trzech językach), windę dla osób niepełnosprawnych, zakupiono nowe wyposażenie oraz wyremontowano łazienkę i salę edukacyjną, umożliwiając korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.
 
Projekt jest dofinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Interreg IV A w łącznej wysokości ponad 2,6 mln. euro.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl