Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

„Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” 

plakat z projektu INT-179

Projekt INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska był realizowany w latach 2020-2022. 

Celem projektu było dostarczanie rzetelnych dowodów o potencjałach i powiązaniach Regionu Metropolitalnego Szczecina, pozyskanych w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Efektem projektu było opracowanie metodyki pozyskiwania, harmonizacji i publikacji danych we wskazanych obszarach tematycznych wraz z określeniem dostawców danych i ich użytkowników w Regionie Metropolitalnym Szczecina. Na tej podstawie zostały oszacowane możliwości funkcjonowania systemu monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina. 

Efektywnie funkcjonujące sieci współpracy polsko-niemieckiej, w dziedzinach takich jak planowanie przestrzenne, gospodarka, turystyka czy mobilność, zapewnią praktyczne wdrożenie idei Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.  

Oczekiwanym rezultatem projektu jest nadanie Regionowi Metropolitalnemu Szczecina roli obszaru o rzeczywistym transgranicznym charakterze, pogłębienie współpracy sieciowej, efektywniejsze wspólne wykorzystanie istniejących zasobów. Dzięki wdrożeniu cyklicznych transgranicznych konferencji prezentujących informacje o Regionie (wyniki monitoringu) zostały wspólnie określone kierunki rozwoju oparte na zdiagnozowanych potrzebach, poprawiła się wymiana informacji o podejmowanych działaniach, zainteresowane pomioty uzyskały aktywne wsparcie, a przedsiębiorcy i mieszkańcy wiedzę o regionie. 

Więcej o projekcie można poczytać na stronie Partnera Wiodącego, tj. Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: 

TRMS – model transgranicznego monitoringu – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie – rbgp.pl

plakat z projektu INT-179

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.