Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Nowa interpretacja dotycząca kwalifikowalności dobrowolnej, nieodpłatnej pracy!

Logo FMP Interreg VIA

Uwaga -> w szczególności wszystkie projekty w trakcie opracowywania!

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska poinformowała instytucje programowe o nowej interpretacji dotyczącej kwalifikowalności wkładów rzeczowych w formie dobrowolnej, nieodpłatnej pracy.

W konsekwencji dobrowolna nieodpłatna praca nie może być już rozliczana jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii kosztów 1 koszty personelu. Obejmuje to wydatki na dobrowolną nieodpłatną pracę w ramach stawki ryczałtowej na koszty personelu.


Przepisy zawarte w Podręczniku Programu a tym samym w Wytycznych dla wnioskodawców FMP wymagają dostosowania. Dlatego na chwilę obecną zalecamy, aby projekty w fazie opracowywania nie uwzględniały w budżecie rozliczania dobrowolnej, nieodpłatnej pracy.
Będziemy informować, gdy tylko zostanie opublikowana nowa wersja Wytycznych!

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.