Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Prace nad Funduszem Małych Projektów Interreg VI A są już na finiszu!

zdjęcie spotkanie online

Jak wielokrotnie informowaliśmy w nowym Programie Interreg VIA, Fundusz Małych Projektów będzie wyglądał nieco inaczej. FMP będzie podzielone na dwa odrębne projekty, którymi zarządzać będą Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.

Od stycznia 2023 roku oba stowarzyszenia powołały grupę roboczą ds. FMP która spotyka się regularnie i opracowuje wspólne dokumenty dla przyszłych Beneficjentów. Nasze ustalenia konsultowaliśmy także z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej i Urzędem Wojewódzkim.
Nasze wielogodzinne spotkania doprowadziły do wypracowania wspólnych wytycznych dla wnioskodawców i formularza wniosku. Teraz dokumenty te muszą zatwierdzić partnerzy Programu Interreg VI A. 
Jednocześnie w dniu 30 marca Program Interreg VI A otworzył nabór na Fundusz Małych Projektów. Razem z kolegami z Löcknitz mamy teraz 4 tygodnie na złożenie naszych wniosków. Oba stowarzyszenia będą występowały w nich jako Zarządzający projektem.

Zgodnie z ostatnimi informacjami od Instytucji Zarządzającej programem Interreg VIA, projekty mają być zatwierdzone do lipca 2023 roku. Po ich zatwierdzeniu (w tym wytycznych dla Wnioskodawców), będzie możliwe rozpoczęcie naboru dla Beneficjentów oraz szkoleń.
Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej i zapisywanie się do newslettera.

FMP będzie realizowane w dwóch celach szczegółowych:

FMP w Celu Szczegółowym 4.6 „Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych”, zarządzane będzie przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Szacowna kwota na projekt wynosi blisko 7,8 mln EUR EFRR.

Natomiast FMP w CS 6.3 „Budowanie wzajemnego zaufania w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie”, zarządzane będzie przez Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. Szacowna kwota na projekt wynosi blisko 5,9 mln Euro (EFRR).

W zależności od wyboru tematu, zarówno polscy jak i niemieccy beneficjenci będą składali wnioski do wybranego zarządzającego FMP. Maksymalne dofinansowanie na projekty wyniesie do 80 % i do kwoty 50 tyś EUR EFRR.

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.