83. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy do udziału w 83. Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców Rozwój kompetencji międzykulturowych w transgranicznym środowisku,które odbędzie się 22 listopada 2018 roku w Szczecinie.

Tegoroczne forum będzie miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów związanych z praktycznym wykorzystaniem kompetencji międzykulturowych w środowisku transgranicznym.  Kompetencje międzykulturowe, czyli zespół umiejętności, pozwalających na efektywne funkcjonowanie i współdziałanie w środowisku wielokulturowym, stanowi klucz do sukcesu w szeroko pojętych relacjach międzyludzkich, także tych biznesowych.

Wśród prelegentów pojawią się znamienici specjaliści, którzy wygłoszą wykłady kierunkowe, dzieląc się z Państwem swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, jednocześnie przybliżając tematykę forum. W drugiej części wydarzenia zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach, podczas których profesjonalni trenerzy zaprezentują możliwości wykorzystania kompetencji międzykulturowych w kontekście gospodarczym oraz społeczno-kulturowym.

Forum organizowane jest przez Urząd Miasta Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Osoby zainteresowane udziałem w forum zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 15 listopada 2018 r.  na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Przytocką oraz Anną Szlesińską, pracownikami Centrum Usługowo-Doradczego w Euroregionie Pomerania, pod numerem telefonu 91 424 50 93 i 91 424 52 31 lub drogą elektroniczną pod adresem: cud.szczecin@um.szczecin.pl

Mamy nadzieję, że załączony program wzbudzi Państwa zainteresowanie i zachęci do uczestnictwa w tegorocznym forum.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl