„Zostańmy w kontakcie”. Format „4x3 prosta sprawa!” dla spotkań i szkoleń online w celu propagowania wymiany oraz podtrzymania współpracy.

Ze względu na koronawirusa w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży wiele spotkań zostało odwołanych lub przesuniętych, często  w ostatnim momencie. Aby można było nadal prowadzić aktywną wymianę, PNWM zachęca jej organizatorów do skorzystania z prostej formy wsparcia projektów w ramach dotacji „4×3 – prosta sprawa!”.

 

Wymiana na wiele sposo­bów
Jest wiele sposo­bów na podtrzymanie i rozwój wzajemnych kontaktów:
  • kreatywne i alternatywne formy wymiany: wspólny (video)blog, interaktywne zajęcia online, autorska pocztówka lub „skrzynia krajoznawczych skarbów” dla partnera itp.;
  • warsztat przyszłości: opracowanie nowych pomysłów współpracy w ramach Państwa partnerstwa;
  • dokumentacja i prezentacja dotychczasowej współpracy np. w formie wystawy, filmu, publikacji itp.;
  • przygotowanie autorskich pamiątek dla grupy partnerskiej;
  • badanie lokalnych śladów kultury kraju partnera;
  • i oczywiście: spotkanie lub nawet cykl spotkań online z grupą partnerską.
 
PNWM akceptu­je różne warianty działań: zarówno podejmowane przez jedną ze stron, jak i równoległe, a także wspólne, obejmujące np. elementy interakcji online.
Zasady dofinansowania
„4×3 – prosta sprawa!″ oznacza koszt projektu 3333 zł, gdzie dofinansowanie PNWM wynosi maks. 3000 zł oraz Państwa wkład własny
w wysokości min. 333 zł (tj. min. 10% kosztów).
W wyjątkowym 2020 roku PNWM zaakceptuje wkład niefinansowy (tj. rzeczowy i/lub pracy wolontariac­kiej) jako wkład własny.
 
 
Szczegóły znajdują się w ulotce  (do pobrania tutaj).
 
 
Aktualne informacje o mozliwościach wspierania polsko-niemieckiej wymiany znaleźć można na stronie internetowej PNWM.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl