18 czerwca 2019r .- " Polskie i niemieckie ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ujęciu transgranicznym."

Szanowni Państwo, 

w dniu 18 czerwca 2019r. Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli organizuje Konferencję pn. Polskie i niemieckie ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ujęciu transgranicznym.

 

Celem niniejszego spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z przepisami, możliwościami i wymaganiami związanymi z ubezpieczeniem i prawem do świadczeń emerytalno-rentowych w realiach polsko-niemieckich. W roli ekspertów wystąpią przedstawiciele instytucji  zajmujący się prowadzeniem spraw w ww. zakresie, tj. z polskiej strony: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narowego Funduszu Zdrowia oraz niemieckiego ubezpieczyciela: Deutsche Rentenversicherung. W programie przewidziane jest także indywidualne doradztwo oraz otwarta rozmowa z uczestnikami spotkania - mieszkańcami i pracownikami transgranicznymi.
Zapraszamy serdecznie!poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl