21.05.2019 Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń poświęconą tematyce architektury przemysłowej Metropolii Szczecińskiej

 Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na polsko-niemiecką wymianę doświadczeń poświęconą tematyce architektury przemysłowej Metropolii Szczecińskiej. Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

 

Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń:

„Architektura przemysłowa Metropolii Szczecińskiej”

Czas:

21.05.2019 r.

09.30 – 17.00 (w tym przerwa kawowa i obiadowa)

Miejsce:

Szczecin

 Adresaci wydarzenia:  

przedsiębiorcy z sektora MŚP branży architektonicznej, budowlanej i pokrewnych oraz zainteresowani obywatele Euroregionu Pomerania

 Koszt:

Wydarzenia bezpłatne

 Dla uczestników:

solidna porcja wiedzy praktycznej,

- bezpłatny przejazd i poczęstunek,

- możliwość nawiązania kontaktów w branży architektonicznej i budowlanej

- wymiana doświadczeń z uczestnikami.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail:  cud.szczecin@um.szczecin.pl do dnia 16.05.2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w wydarzeniu możliwy jest tylko po otrzymaniu mailowego potwierdzenia.

 

Zaproszenie wraz z programem i kartą zgłoszeniową przesyłamy w załącznikach.

Proszę również o przekazanie zaproszenia wszystkim potencjalnym zainteresowanym.

W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Pozdrawiam serdecznie / Mit freundlichen Grüßen

Anna Szlesińska

 

Urząd Miasta Szczecin/ Stadtverwaltung Szczecin

Biuro Prezydenta Miasta/  Büro des Stadtpräsidenten

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie POMERANIA/ Service- und BeratungsCentrum der Euroregion POMERANIA

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +48 91 424 52 31

fax. +48 91 424 51 20

aszlesin@um.szczecin.pl

cud.szczecin@um.szczecin.pl

 

 poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl