27.09.2019 Spotkanie Grupy Sterującej Sieci SBCUD

W dniu dzisiejszym odbyło sie spotkanie członków Grupy Sterującej Sieci SBCUD.

Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy dotyczące działaności poszczególnych biur po obu stronach granicy. Dyskutowano o przyszłym projkecie SBCU, który zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzenieu Komitetu Sterującego Programu INTERREGVA. Przedmiotem rozmów było przygotowanie najbliższego spotkania wszystkich biur, które planowane jest na 16. 10.2019 w Greifswaldzie.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl