30 lat razem – retrospektywa i perspektywy współpracy polsko-niemieckiej w Euroregionie Pomerania / 30 Jahre zusammen – Rückblick und Perspektiven der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in der Euroregion Pomerania

 Szanowni Państwo,

w tym roku mija 30 rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dnia 17 czerwca 1991 roku.

Fakt ten otworzył między innymi możliwość wypełnienia nowymi treściami transgranicznej rzeczywistości na pograniczu polsko-niemieckim. Jej wynikiem była podpisana 15 grudnia 1995 roku w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie umowa o utworzeniu Euroregionu Pomerania. Jej sygnatariuszami byli: Komunalny Związek Celowy Pomorza Zachodniego, Gmina Miasto Szczecin i Kommunalgemeinschaft Pomerania e. V.

Debatą „30 lat razem – retrospektywa i perspektywy współpracy polsko-niemieckiej w Euroregionie Pomerania” chcemy wspólnie z Państwem podsumować miniony okres i zdefiniować transgraniczne zadania na przyszłość.

Spotkanie odbędzie się w trybie on-line dnia 8.12.2021 w godz. 14.00-15.30. Link do rejestracji

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApdO-uqTkqHNQTfp6uxa9f10inEz7NdV7o

 

Bliższe informacje na temat debaty znajdują się w załączeniu:

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Andrea Gronwald, Dyrektorka Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. oraz Paweł Bartnik, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania                                

 

 

Debata współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

 ___________________

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

in diesem Jahr jährt sich die Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland Niemiec vom 17. Juni 1991 zum 30. Mal. Diese Vertragsunterzeichnung ermöglichte es unter anderem die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Grenzraum mit neuen Inhalten zu gestalten. Im Ergebnis dessen wurde am 15. Dezember 1995 im Schloss der Pommerschen Herzöge der Gründungsvertrag der Euroregion Pomerania unterzeichnet. Die Unterzeichner waren: Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego, Gmina Miasto Szczecin und die Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion „30 Jahre zusammen – Rückblick und Perspektiven der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in der Euroregion Pomerania” möchten wir mit Ihnen gemeinsam ein Resümee über die vergangene Periode ziehen und Aufgaben für die Zukunft definieren.

Die Veranstaltung findet am 8.12.2021 zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr on-line statt.
Der Registrierungslink:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApdO-uqTkqHNQTfp6uxa9f10inEz7NdV7o

Nähere Informationen zur Debatte finden Sie anbei.

Wir möchten Sie herzlichst zur Teilnahme einladen!

 

Andrea Gronwald, Geschäftsführerin Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. und Paweł Bartnik, Geschäftsführer Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania       

                                                                           

Gefördert durch die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl