30 lat razem – retrospektywa i perspektywy współpracy polsko-niemieckiej w Euroregionie Pomerania

 30 rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec stała się okazją do zorganizowania debaty „30 lat razem – retrospektywa i perspektywy współpracy polsko-niemieckiej w Euroregionie Pomerania” a także specjalnej wystawy fotograficznej złożonej z 50 portretów Polaków i Niemców, którzy przez wiele lat stworzyli wzorcowe partnerstwa.

 

 

     Debata odbyła się 8.12.2021r. i  miała charakter konferencji hybrydowej. Część prelegentów i uczestników znajdowała się w szczecińskim studiu nagraniowym, część w swoich miejscach pracy, zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Debatę moderował wieloletni dziennikarz  Kuriera Szczecińskiego, znawca Pomorza Przedniego i Pomorza Zachodniego, Bogdan Twardochleb, który otwierając debatę podkreślił wagę Traktatu, dzięki któremu powstały dwie kolejne ważne dla stosunków polsko-niemieckich instytucje: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Jedna z nich, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspierała finansowe powyższe wydarzenia.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się: Krzysztof Soska, wiceprezydent Szczecina i jednocześnie prezydent Euroregionu Pomerania oraz jego odpowiednik po stronie niemieckiej, Michael Sack, pełniący także funkcję starosty powiatu Vorpommern-Greifswald, a także Michael Gericke, dyrektor Muzeum Historyczno-Technicznego w Peenemünde oraz dr Tomasz Ślepowroński, zastępca dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.  

Celem debaty było podsumowanie współpracy polsko-niemieckiej  w Euroregionie Pomerania z perspektywy  minionych trzydziestu lat i próba zdefiniowania transgranicznych zadań na przyszłość.

Wszyscy prelegenci podkreślali fundamentalne znaczenie Traktatu o dobrym sąsiedztwie a także Traktatu granicznego w rozwoju stosunków polsko-niemieckich i poczuciu bezpieczeństwa, szczególnie strony polskiej.  Podczas konferencji wskazywane były polsko-niemieckie projekty o charakterze edukacyjnym, projekty artystyczne, sportowe, które wrosły w pogranicze, a wśród nich sztandarowy projekt nauki języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji szkolnej, wieloletnia współpraca polskich i niemieckich przedszkoli, szkół, uniwersytetów, muzeów czy urzędów. Mówcy podkreślali, że nie bez znaczenia dla rozwoju pogranicza i budowania relacji polsko-niemieckich były dotacje unijne (dla Polski najpierw środki przedakcesyjne) oraz dotacje celowe PNWM, z których partnerzy mogli korzystać wspólnie o nie aplikując, realizując projekty i je rozliczając. Dotacje wzmocniły współpracujących ze sobą partnerów i pozwoliły rozwinąć się kolejnym polsko-niemieckim partnerstwom. Na wystawie, zorganizowanej w ramach debaty partnerskiej i jubileuszu 25-lecia istnienia Euroregionu Pomerania, można poznać najlepszych z najlepszych, tworzących od lat sieć współpracy polsko-niemieckiej. Są wśród nich: Brygida Liśkiewicz z  Barlineckiego Ośrodka Kultury i Sieglinde Knudsen  z IG Frauen und Familie Prenzlau, czy Sandra Nachtweih, burmistrzyni Pasewalku i Władysław Diakun, burmistrz Polic oraz Teresa Dera, wójt gminy Dobra i Stefan Müller, burmistrz Blankensee. Wystawę można oglądać w Szczecinie na placu Solidarności. Autorem zdjęć jest Andrzej Łazowski.

Na zakończenie spotkania padły ważne słowa o inspirujących działaniach partnerów z Euroregionu Pomerania na rzecz  dobrych relacji polsko-niemieckich i tworzeniu wspólnoty wartości. Wyrażamy nadzieję, że słowa te będą inspirujące także dla kolejnych pokoleń współpracujących ponad granicami.

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl