83. POLSKO-NIEMIECKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW pn. Rozwój kompetencji międzykulturowych w transgranicznym środowisku

Drugi dzień Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej wypełniło Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców zorganizowane przez Miasto Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Tegoroczne forum było miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów związanych z praktycznym wykorzystaniem kompetencji międzykulturowych w środowisku transgranicznym, jako klucza do sukcesu w szeroko pojętych relacjach międzyludzkich, także tych biznesowych. W wydarzeniu wzięło udział 80 uczestników, w tym przedsiębiorcy z sektora MŚP, przedstawiciele różnych branż m.in. budowlanej, energetycznej, consultingowej, przedstawiciele instytucji działających na terenie Euroregionu Pomerania, przedstawiciele administracji samorządowej i publicznej, stowarzyszeń na rzecz polsko-niemieckiej integracji i współpracy oraz zainteresowani obywatele.

W pierwszej części forum przedstawione zostały wykłady kierunkowe. Pierwszy z nich dotyczył potencjału emocji w komunikacji międzykulturowej, a drugi - wyzwań międzykulturowych zespołów oraz skutecznej komunikacji i prowadzenia negocjacji w realizacji wielonarodowych projektów.

Druga część forum miała charakter praktyczny – uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w warsztatach, podczas których trenerzy zaprezentowali możliwości wykorzystania kompetencji międzykulturowych w dwóch ujęciach.

Forum zakończyła debata podsumowująca, w której udział wzięli prelegenci oraz uczestnicy spotkania. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, ponieważ okazało się doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat roli miękkich kompetencji we współpracy polsko-niemieckiej.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl