88 Polsko – Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn. „Zatrudnianie cudzoziemców – regulacje prawne na obszarze transgranicznym”

01.10.2019 w Koszalinie odbyło 88 Polsko – Niemieckie Forum Przedsiębiorców. Gości powitała pani Irena Stróżyńska- Wicedyrektor Biura SGPE POmerania w Szczecinie. Podczas spotkania specjaliści z dziedziny zatrudnienia, kadr podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem. Byli to m.in. przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego oarz kasy chorych AOK Nordost.

Uczestnicy zostali poinformowani o przepisach regulujących kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców na obszarze transgranicznym, podejmowania przez nich pracy , opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz o przepisach dotyczących koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl