Aktualna wersja Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/ Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia - Polska.

Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/ Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia - Polska został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą C(2015)6703 z dnia 25.09.2015.

Podstawową strategiczną ideą Programu Współpracy jest dalszy rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy instytucjami i administracją we wszystkich obszarach życia społecznego oraz spotkania pomiędzy mieszkańcami obszaru wsparcia.

Aktualną wersję dokumentu znajdziecie Państwo z załączniku poniżej.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl