Aktualności w wymianie szkolnej

Bieżący rok zdominowały konsekwencje pandemii koronawirusa. Dla szkół oznacza to zaburzenie ich naturalnego rytmu pracy, przeniesienie nauczania do Internetu, a także przesunięcie lub odwołanie planowanych wymian młodzieży. Ta trudna sytuacja wymaga od wszystkich, również od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży nowych i niestandardowych form aktywności oraz wspierania. 

 

 

Nowa strona internetowa PNWM www.pnwm.org

W kwietniu br. uruchomiona została nowa strona internetowa PNWM. Odświeżona strona graficzna, intuicyjny układ treści, a także wiele wskazówek praktycznych w zakładce "Rynek" ułatwią planowanie przyszłych projektów.
 
 
 
Nowa giełda partnerów online
Wraz z odświeżoną stroną internetową PNWM uruchomiona została nowa giełda partnerów. Zachęcamy do przeglądania i zamieszczania ogłoszeń (wymaga to założenia nowego profilu użytkownika): www.pnwm.org/giełda-partnerow
 
 
 
Ważność wstępnych decyzji o dofinansowaniu oraz ubezpieczenie od kosztów zmiany rezerwacji
Przypominamy, że wydana przez jednostkę centralną PNWM wstępna decyzja o dofinansowaniu obowiązuje do końca danego roku kalendarzowego, tzn., że zgłoszony projekt może zostać zrealizowany w dogodnym czasie do 31 grudnia. W takiej sytuacji wystarczy przekazać nam mailowo nowy termin. Nie trzeba ponownie składać wniosku. Jednocześnie sugerujemy, by dokonywać wszelkich rezerwacji związanych z projektem (noclegi, przejazdy itp.) w opcji umożliwiającej ich zmianę lub odwołanie, bądź o wykupienie polisy od kosztów rezygnacji z podróży.
 
 
 
Zdalna współpraca partnerstw: "Zostańmy w kontakcie!"
Istniejący już program PNWM dla małych projektów "4x3" pod tytułem "Zostańmy w kontakcie! 4x3 - prosta sprawa" został poszerzony w taki sposób, aby dzięki kreatywnym pomysłom na projekty lub spotkania polsko-niemieckie online można było podtrzymać, a nawet rozwinąć wzajemne kontakty między organizatorami i uczestnikami wymian w czasie pandemii.
 
 
 
Nowość: indywidualna wymiana młodzieży
W ramach pilotażowego programu #2amongmillions PNWM dofinansowuje także indywidualne spotkania: młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów odwiedzin. Szczegóły: www.pnwm.org/2amongmillions.
 
 
 
Nowe publikacje metodyczne PNWM:
 
·       "Pakiet startowy" - bezpłatna publikacja w formie pięciu zeszytów tematycznych (także jako pliki pdf do pobrania) zawierająca najważniejsze informacje, praktyczne wskazówki i sprawdzone metody związane z organizacją, przeprowadzeniem oraz ewaluacją projektów wymiany młodzieży.
 
·       Checklista "Różnorodność w spotkaniach młodzieży" - bezpłatna publikacja (także jako plik pdf), teraz dostępna w kolejnych wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i ukraińskiej.
 
·       "Fit for Diversity Card Collection" - zestaw 39 kart prezentujących pojęcia z zakresu edukacji na rzecz różnorodności oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Krótkie opisy wraz z uzupełniającymi je ilustracjami dostarczają podstawowej wiedzy w tej tematyce. Na kanale YouTube PNWM można obejrzeć przykładowe szkolenia z wykorzystaniem Kart różnorodności.
 
·       "Diversity Box" - nowa strona internetowa stworzona przez PNWM w odpowiedzi na zainteresowanie tematem różnorodności w kontekście międzynarodowych spotkań młodzieży. Zawiera artykuły i zbiór i zbiór metod pracy w języku polskim i niemieckim, odnośniki do ciekawych zasobów w Internecie, a także opisy projektów realizowanych w ramach tematu przewodniego PNWM w latach 2017-2019 "Różnorodność".
 
·       "Animacja językowa na sportowo" - połączenie międzykulturowej metody animacji językowej z aktywnościami fizycznymi. To zbiór 35 zabaw (w języku polskim i niemieckim), skierowany głównie do organizatorów wymian młodzieżowych o charakterze sportowym. Dostępny bezpłatnie, także jako pdf.
 
·        Animacja językowa online - szkolenie zarejestrowane w czasie Laboratorium Wymiany 2019r. dostępne na kanale YouTube PNWM
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl