Badanie efektywności Funduszu Małych Projektów

Zachęcamy Państwa do lektury raportu pt. „Budowanie kapitału społecznego na pograniczu polsko-niemieckim: ocena efektywności małych projektów finansowanych z UE”. Raport dostępny jest za darmo, w formacie PDF, w trzech językach (polskim, niemieckim i angielskim).

Twórcami raportu są pracownicy Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego, a publikacja powstała w ramach projektu Ewaluacja wpływu małych projektów finansowanych przez UE na transgraniczne relacje między mieszkańcami na pograniczu polsko-niemieckim (PNFN) (2013-2014).


Raport dostępny  jest pod adresem: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/publikacje,building-social-capital-2014


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl