Dni Otwarte Funduszy Europejskich najlepszą kampanią publiczną roku 2016!

Tegoroczna, trzecia edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016.

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju odebrał ją z rąk Jiříego Buriánka, sekretarza generalnego Europejskiego Komitetu Regionów. Nagroda przyznawana jest najbardziej kreatywnym i wpływowym kampaniom realizującym priorytety komunikacyjne UE, prowadzonym przez jednostki administracji publicznej. Doceniono skalę oraz efekty akcji. Podkreślono również bardzo duży zasięg medialny wydarzenia.

Kampanię DOFE koordynowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze wszystkimi instytucjami zarządzającymi krajowymi i regionalnymi programami unijnymi w Polsce i wspólnymi sekretariatami programów transgranicznych. Podczas Dni Otwartych odbyło się łącznie prawie 900 wydarzeń w całej Polsce, które odwiedziło ok. 225 000 uczestników. Towarzyszyła im kampania promocyjna w telewizji, radiu i Internecie.

W tym roku beneficjenci Programu Interreg V A nas również nie zawiedli i wzięli aktywny udział w DOFE przygotowując wspaniałe atrakcje. Dziękujemy za przyczynienie się do zdobycia tej nagrody!


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl