Drugi nabór projektów w Programie Interreg Europa - seminarium informacyjne.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Programu Interreg Europa zaprasza na seminarium informacyjne poświęcone drugiemu naborowi wniosków. Towarzyszyć mu będą konsultacje indywidualne dla wnioskodawców.

Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

Drugi nabór wniosków w Programie Interreg Europa będzie otwarty w terminie 5 kwietnia – 13 maja 2016 r.

Celem seminarium jest przede wszystkim przybliżenie zasad oraz dokumentów, które będą obowiązywały wnioskodawców.

Program obejmuje także prezentację pierwszych polskich doświadczeń w Interreg Europa. Beneficjenci pierwszego naboru, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny (lider projektu) przedstawią projekty, w których uczestniczą.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Rejestracja on-line (do wyczerpania puli dostępnych miejsc).


Konsultacje indywidualne 4 kwietnia 2016 r.

Polskie instytucje planujące rolę partnera wiodącego mogą zgłaszać się także na konsultacje indywidualne.

Konsultacje odbędą się w godzinach 13.45–17.30. Są prowadzone w języku angielskim przez Wspólny Sekretariat, trwają maks. 45 minut na projekt.

Warunkiem ubiegania się o konsultacje jest rejestracja na stronie Programu.

Celem Programu Interreg Europa jest poprawa polityk i programów rozwoju regionalnego. W Programie mogą uczestniczyć instytucje publiczne oraz prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną.

Program seminarium

 

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl