Drugi nabór projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego – wsparcie dla wnioskodawców.

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (ang. Interreg Baltic Sea Region - IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru, w którym należy złożyć koncepcję projektu trwa od 1 marca do 1 czerwca 2016 r. Tylko wnioskodawcy najlepszych koncepcji projektów zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru, w którym będą mogli złożyć pełny wniosek projektowy.

Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Obszar programu IBSR obejmuje jedenaście krajów: osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część Rosji). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa podręcznik.

Szczegółowe zasady drugiego naboru projektów zawarte są w ogłoszeniu o naborze.

W pierwszym etapie naboru Wspólny Sekretariat oferuje konsultacje pomysłów projektowych oraz instrument pozwalający znaleźć partnerów do projektu.

Szczegółowe informacje o obu etapach drugiego naboru wraz z dokumentami zamieszczone są na głównej stronie Programu.

Zachęcamy do zapoznania się z poradami na temat przygotowania i składania wniosków projektowych.

Polskie robocze tłumaczenie podręcznika Programu:

  1. z widocznymi zmianami
  2. wersja ostateczna

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl