Drugi nabór w Programie Interreg V A

20 maja został otwarty drugi nabór w Programie Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w ramach dwóch osi priorytetowych:

Oś II – Transport i mobilność

Oś IV – Współpraca transgraniczna.

Nabór trwa do 15 lipca 2016 roku do godz. 14.00. W tym czasie należy złożyć wniosek o dofinansowanie za pomocą elektronicznego systemu eMS oraz w oryginale wraz z Porozumieniem Partnerskim we Wspólnym Sekretariacie w Löcknitz.

Więcej informacji znajduje się na stronie Programu www.interreg5a.info.

Przypominamy, iż w trakcie trwania naboru pracownicy Wspólnego Sekretariatu mogą udzielać wskazówek odnoszących się wyłącznie do zapisów Programu Współpracy i zasad funkcjonowania systemu eMS. We Wspólnym Sekretariacie doradzają również nasi pracownicy: Ewa Lewoczko ewa.lewoczko@interreg5a.net (+49 39 754 52 922) oraz Agnieszka Lipińska agnieszka.lipinska@interreg5a.net (+49 39 754 52 923).

Otwarcie kolejnego naboru (osie priorytetowe: Natura i Kultura oraz Edukacja) planowane jest na 5 września 2016 roku.

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl