Drugi nabór wniosków w Programie Interreg Południowy Bałtyk!

Drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk rozpocznie się 9 maja i potrwa do 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych.

Aktualne dokumenty dla wnioskodawców, tj. zaktualizowany Podręcznik Programu oraz wzór wniosku o dofinansowanie, będą dostępne na oficjalnej stronie Programu pod koniec kwietnia br. Warto jednak rozpocząć prace nad wnioskiem wcześniej.

Drugiemu naborowi wniosków towarzyszyć będzie szereg szkoleń, warsztatów i konsultacji, organizowanych przez Wspólny Sekretariat oraz Punkty Kontaktowe zlokalizowane w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco stron internetowych ww. instytucji oraz do korzystania z ich oferty. Pierwsze konsultacje już w marcu, a warsztaty już na początku kwietnia! Dane kontaktowe dostępne są na stronie Programu.

Informacje o szkoleniach organizowanych w regionach można znaleźć na stronach Punktów Kontaktowych:

Przypominamy również o możliwości konsultacji idei projektowych z pracownikami Wspólnego Sekretariatu. Więcej informacji ws. konsultacji można znaleźć tutaj.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu oraz Punktów Kontaktowych.

 

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl