Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

W dniach 17-18 lutego 2016 r. w Löcknitz (Niemcy) odbędzie się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Omawiane będą m.in. następujące tematy:

TOP 1: Informacje na temat pomocy technicznej.

TOP 2: Procedura oceny projektów/ Ocena projektów.

TOP 3: Wspólne wytyczne kwalifikowalności.

TOP 4: Przewidywany harmonogram naborów/ stan systemu eMS.

TOP 5: Procedura skargowa.

TOP 6: Strategia komunikacji.

TOP 7: Inne.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl