Dwie dekady zmian w Europie Środkowej – konferencja podsumowująca i otwarcie 3. naboru

Z okazji dwudziestolecia współpracy ponad granicami państw Europy Środkowej Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa Środkowa zaprasza do udziału w Dorocznej Konferencji Podsumowującej (21-22 września 2017, Berlin).

Pod szyldem Interreg instytucje z wielu krajów działają wspólnie w projektach transnarodowych, wymieniają się praktykami i tworzą nowe rozwiązania dla Europy Środkowej. O rezultatach tej współpracy będzie można posłuchać między innymi w trakcie tematycznych sesji:

 • innowacyjność,
 • redukcja CO2,
 • zasoby naturalne,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • transport i mobilność.

Na konferencji zostanie także ogłoszone otwarcie trzeciego naboru wniosków Interreg Europa Środkowa. Szczegółowe informacje na temat spotkania są dostępne w programie.  Już teraz zachęcamy do rejestracji on-line!

Elementem kampanii promocyjnej (hashtag: #20yearsCE) jest także quiz.

 

O programie Interreg Europa Środkowa 2014 - 2020 

 • Z kim można współpracować: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regionyWłochy i Niemiec (szczegółowa informacja w załączniku nr 3 do Programu Współpracy)
 • Kto może brać udział w projektach: władze centralne i jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, instytucje publiczne, instytucje oraz firmy prywatne z osobowością prawną, instytucje międzynarodowe
 • Tematyka programu: innowacje, zwiększanie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe, powiązania transportowe
 • Budżet programu ze środków EFRR: 246 mln euro
 • Zarządzanie programem: Miasto Wiedeń (Instytucja Zarządzająca), Wspólny Sekretariat z siedzibą w Wiedniu (wsparcie dla aplikantów, przyjmowanie, ocena i monitorowanie projektów itp.).
 • Transnarodowe projekty: dotyczą kluczowych wyzwań i szans dla obszaru (analiza SWOT w załączniku nr 5 do Programu Współpracy). Przykładowo, projekt FORGET HERITAGE dotyczy nieużywanych budynków zabytkowych (dawne fabryki, szpitale, szkoły, koszary itp.). Celem partnerów jest opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań służących ochronie i waloryzacji dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej. Jednym z rezultatów projektu ma być opracowanie modeli zarządzania współpracą publiczno–prywatną z udziałem spółek działających w obszarze kultury i sektora kreatywnego. W projekcie, oprócz partnerów z innych państw, uczestniczą miasta Bydgoszcz i Warszawa. Więcej o projekcie.

Gdzie szukać informacji:


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl