Dzień Informacyjny nt. Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

W imieniu Europe Direct – Szczecin oraz INTERACT Turku serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Dniu Informacyjnym dot. Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), który odbędzie się  27 marca br. (czwartek) w godz. 9.00- 16.00 w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie.

Podczas tego spotkania będziecie mogli Państwo uzyskać podstawowe informacje na temat Strategii, poznać możliwości jakie stwarza ona zarówno w zakresie rozwoju współpracy międzyregionalnej w Regionie Morza Bałtyckiego oraz jaki i w zakresie finansowania projektów współpracy w nowym okresie programowania, dowiedzieć się jakie miejsce zajmuje w regionalnych programach operacyjnych.

Organizatorzy tj. Punkt Europe Direct – Szczecin, INTERACT Turku oraz Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej pragną zainspirować przyszłych beneficjentów do realizacji projektów w ramach EUSBSR. Jesteśmy bowiem przekonani, że Strategia stwarza ogromne możliwości nawiązania szerokich kontaktów z partnerami makroregionu i jest doskonałym narzędziem promowania na forum międzynarodowym projektów już realizowanych na poziomie Regionu Morza Bałtyckiego .
Do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele różnych środowisk, w tym europejskich, państwowych, regionalnych i lokalnych instytucji publicznych, uczelni wyższych, instytutów badawczych, organizacji pozarządowych oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem tego regionu.
Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim, jednak nie jest wymagana bardzo dobra znajomość tego języka. Dyskusja w zespołach będzie odbywała się w języku polskim, a wsparcie tłumaczy umożliwi Państwu aktywne uczestnictwo w całym wydarzeniu.
 
Prosimy o rejestrowanie się pod podanym poniżej adresem do dnia 17 marca br.

Link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/1ZKpXwnQct4fnsz5J2Lqe_6E85glVbFgyWZc_sR2v3r4/viewform
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl