EC-DAY 2019 – Konkurs multimedialny!

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszym konkursie multimedialnym i nadsyłania prac cyfrowych, takich jak np. zdjęcia, filmy, animacje, programy online, aplikacje, reportaże i grafiki przedstawiające projekty Interreg.

W ten sposób nasz Program będzie miał swój wkład w tegoroczny „Europejski Dzień Współpracy“ (EC Day 2019).

Najlepsze zgłoszenia zostaną nagrodzone i zaprezentowane na Konferencji Rocznej Programu. Z niecierpliwością oczekujemy na Państwa pomysły!

Celem konkursu jest wyraziste przedstawienie efektów Programu Interreg V A w następujących zakresach tematycznych projektów: gospodarka i nauka, infrastruktura i transport, współpraca instytucji, edukacja, ochrona środowiska i przywrócenie bioróżnorodności, turystyka, zdrowie, kultura.

Zgłoszenia można nadsyłać od 21 maja 2019 do 9 września 2019 (data wpływu do WS). Regulamin konkursowy oraz formularz zgłoszeniowy znajdują Państwo na stronie internetowej Programu Współpracy Interreg V A www.interreg5a.info

Konkurs jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl