Euroregion Pomerania i Euroregion PRO EUROPA VIADRINA zapraszają na spotkanie informacyjne-giełdę partnerstw w Bad Freienwalde 12.06.2018

Euroregion Pomerania wraz z partnerami z Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, zapraszają na spotkanie informacyjne połączone z giełdą partnerstw dla potencjalnych i obecnych beneficjentów Funduszu Małych Projektów Interreg V A

Zaproszenie kierujemy szczególnie do instytucji pochodzących z południa Euroregionu Pomerania. Przypominamy, iż wytyczne Funduszu Małych Projektów Interreg V A, dają możliwość na realizowanie projektów z udziałem  partnerów pochodzących z obszaru wsparcia programu Brandenburgia-Polska, który realizowany jest na obszarze Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA (mapka wsparcia Programu w załączeniu), sąsiadującym z Euroregionem Pomerania.

Podczas spotkania przekażemy informację o możliwościach wsparcia polsko-niemieckich spotkań, niezależnie od tego, czy będą to spotkania dla młodzieży, seniorów, czy konkursy sportowe lub przedstawienia teatralne. Ponadto podczas tego dnia oferujemy uczestnikom możliwość przedstawienia się za pomocą krótkiej prezentacji multimedialnej. Będzie to także okazja do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń oraz rozmów na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji wspólnych projektów.

 Wydarzenie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. w Ratuszu w Bad Freienwalde,

adres: Karl-Marx-Straße 1, 16259 Bad Freienwalde w godzinach od 10:00 do 15:00.

 Językiem wydarzenia będzie język polski oraz język niemiecki, zapewnione będzie tłumaczenie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z programem i rejestrację za pomocą załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 08.06.2018.

Program przewiduje także możliwość zaprezentowania własnej organizacji lub projektu. Jeśli chcą Państwo się zaprezentować, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu.

Spotkanie odbędzie się przy wsparciu z Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia. Udział jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu i zakwaterowania.

Formularz zgłoszeniowy

Program

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl