Filmy szkoleniowe dla wnioskodawców Programu Interreg Europa Środkowa

Program Interreg Europa Środkowa opublikował 10 filmów szkoleniowych dla wnioskodawców oraz instytucji planujących wziąć udział w projektach składanych w trzecim – ostatnim naborze.

Filmy dotyczą m.in. opracowania planu działań projektu, planowania budżetu, linii budżetowych, działań komunikacyjnych oraz szczegółowych oczekiwań wobec propozycji projektowych w każdym z priorytetów tematycznych Programu.

Zachęcamy do obejrzenia filmów.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl