Forum Współpracy Międzyregionalnej

W dniach 2-3 grudnia 2014 roku, w Bolonii (Włochy) odbędzie się Forum Współpracy Międzyregionalnej. W trakcie Forum nastąpi także inauguracja nowej edycji Programu międzyregionalnego na lata 2014-2020 - INTERREG EUROPA.  
 

 

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z założeniami nowego Programu oraz nawiązania kontaktów z instytucjami zainteresowanymi współpracą w ramach projektów INTERREG EUROPA.    

Do udziału zapraszamy szczególnie instytucje zaangażowane w realizację programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej, władze publiczne wszystkich szczebli oraz podmioty, których kompetencje pokrywają się z zakresem tematycznym programu (badania i innowacyjność, konkurencyjność MŚP, gospodarka niskoemisyjna, środowisko i efektywne zarządzanie zasobami).

Organizatorem Forum jest Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IVC/INTERREG EUROPA. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Na stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego jest dostępny

Program i warunki udziału w Forum (strona w języku angielskim)


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl