Fundusz Małych Projektów Interreg V A komunikacja-integracja-współpraca

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, 

Informujemy, że dnia 23. grudnia 2015r. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Fundusz Małych Projektów Interreg V A komunikacja-integracja-współpraca” na lata 2016-2022. Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerem niemieckim Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V i stanowi kontynuację Funduszu Małych Projektów IVA.

Zadaniem Funduszu Małych Projektów jest wspieranie nowych lub już istniejących kontaktów transgranicznych. Realizowane w ramach FMP działania mają przyczyniać się do poprawy wzajemnego porozumienia społeczności mieszkających po obu stronach granicy polsko - niemieckiej. Celem Funduszu jest wzmacnianie pojęcia regionalnej identyfikacji i lepsze poznanie się mieszkańców pogranicza poprzez wspieranie bogatego programu mniejszych imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, społecznych oraz aktywności, które trwale wpływają na rozwój strukturalny regionu przygranicznego. Do realizacji projektów dofinansowanych z FMP niezbędny jest partner polski i partner niemiecki. Ideą przyświecającą Funduszowi Małych Projektów jest  komunikacja, integracja i współpraca Polaków i Niemców mieszkających na obszarze Euroregionu Pomerania.
W szczególności wspierane będą małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy w następujących dziedzinach: ochrony środowiska, wymiany młodzieży, ochrony zdrowia i integracji społecznej, równości kobiet i mężczyzn oraz uczenia się przez całe życie.
W ramach Funduszu Małych Projektów wykluczone są wydatki w zakresie infrastruktury (roboty budowlane).
Całkowity kwalifikowany koszt projektu może wynosić do 30 000 EUR. Realizujący projekt musi prefinansować wszelkie wydatki związane z projektem. Dotacja z Programu Interreg VA może zostać wypłacona dopiero po przedłożeniu dokumentacji i dowodów dokonania płatności. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynosić do 85%.
Obecnie czekamy na zatwierdzenie naszego wniosku na realizację projektu pn. „Fundusz Małych Projektów Interreg V A komunikacja-integracja-współpraca”.
Informacje o rozpoczęciu naboru wniosków zamieścimy na naszej stronie internetowej, niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl